Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin obiektów wypoczynkowych VIKI-PATIO w Wiciach

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 1. W obiektach VIKI i PATIO świadczymy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych.
 2. Do korzystania z usług upoważnia potwierdzona rezerwacja oraz uregulowanie z góry najpóźniej w chwili przyjazdu pozostałej kwoty za pobyt.
 3. Cena za pobyt nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji i wymienionych w ofercie wynajmu domku lub pokoju. Bon turystyczny realizowany jest podczas dokonywania opłaty za pobyt. Bonem turystycznym opłacany jest pobyt dzieci
 4. Bon turystyczny realizowany jest podczas opłaty za pobyt do wysokości opłaty należnej , wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji. Bon turystyczny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15.00, kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10.00.
 6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu wysprzątanego domku lub pokoju, gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy spisaniu stanu licznika energii elektrycznej ( nie dotyczy pokoi) oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności administratora obiektu.
 7. Oddanie domku lub pokoju przez najemcę w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku lub pokoju do użytkowania określonych w pkt.5 niniejszego regulaminu. Uregulowanie opłaty za zużytą energię elektryczną (dotyczy domków) następuje ostatniego dnia pobytu.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w wynajętych pomieszczeniach, a także do zwrotu ich w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego pokoju lub  domku łącznie z tarasem i terenem przyległym do domku włącznie z wyniesieniem śmieci przed wyjazdem. Zdjęcia poszewek i prześcieradeł.
 9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco administratorowi obiektu . Wykryte usterki bez zgłoszenia obciążą aktualnego najemcę. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia w dniu wyjazdu nie będą uwzględnione.
 10. Najemca i osoby z nim wypoczywające ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie obiektu. Powstałe szkody rozliczamy na miejscu.
 11. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pomieszczeń . Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do najemcy.
 12. Na terenie obiektu należy zachować ciszę nocną w godzinach 22.00 do 7.00 rano.
 13. W ciągu dnia uprasza się o nie zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki, oraz grę w piłkę nożną.
 14. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom , które zachowują się agresywne i w sposób powszechnie uważany za wulgarny.
 15. Zabrania się korzystania w domkach i pokojach z własnych urządzeń elektrycznych lub gazowych do grzania lub gotowania, rozpalania ogniska i grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku nie zastosowania się do powyższego mają zastosowanie
  przepisy pkt. 18.
 16. Zabrania się smażenia ryb w domkach oraz przechowywania świeżych i wędzonych ryb w lodówkach domków i pokoi.
 17. W domkach i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Na pozostałym terenie obiektów, palenie tytoniu dozwolone jest w miejscach oznaczonych lub wskazanych przez administratora.
 18. Osoby zakłócające spokój i nie przestrzegające zapisów pkt 12 – 17 regulaminu lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych. Rodzice lub opiekunowie dzieci zobowiązani są do zachowania szczególnej uwagi podczas korzystania przez dzieci z urządzeń placu zbaw. Regulamin placu zabaw podany jest w załączniku do niniejszego regulaminu.
 20. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych, działania sił wyższych (np. wiatr, burza ,woda, ogień, owady) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody .
 21. Wjazd i parkowanie dozwolone wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu oznaczonym numerem domku lub pokoju. Parking jest nie strzeżony. Nie odpowiadamy za pojazdy zaparkowane na terenie obiektu oraz nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe(np. wiatr, burza, woda, ogień). Parking jest bezpłatny. Do jednego domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Opłata za drugi pojazd wyszczególniona jest w cenniku.
 22. Zezwolenie na pobyt zwierząt możliwy jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu potwierdzonej pisemnej zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora obiektu. Obowiązuje opłata za pobyt zwierzęcia wyszczególniona w cenniku. Ujawnienie przywiezionego zwierzęcia bez uzgodnienia wiąże się z opłatą umowną w wysokości 200,- zł , niezależnie od opłaty obowiązkowej . Właściciele psów zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości wyprowadzania na spacery poza teren obiektu. Na terenie obiektu zwierzęta należy trzymać wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i materialną.
 23. Wszelkie odpady należy segregować i umieszczać w odpowiednich pojemnikach znajdujących się w boksie na odpady.
 24. Rezygnacja:
  • a. w przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi ani zmniejszeniu.
  • b. nie podlega też zwrotowi ani zmniejszeniu, opłacony pobyt w przypadku jego skrócenia, niezależnie od przyczyn jakie to skrócenie spowodowały.
  • c. dopuszczamy zwrot wpłaconego zadatku pod warunkiem, że na dany termin pozyskamy nową rezerwację, z uwzględnieniem poniesionej straty za nie opłacony nocleg.
  • d. osobom które dokonały wcześniejszej rezerwacji i wpłaciły zadatek, a z ważnych przyczyn chciałyby zrezygnować z pobytu dopuszczamy propozycję przesunięcie planowanego pobytu na inny termin w bieżącym sezonie . Warunkowo możemy uwzględnić wpłacony zadatek na poczet pobytu w sezonie następnym.
 25. Zapewniamy poszewki na kołdry i poduszki oraz prześcieradła lecz w związku z sytuacją w kraju związaną z epidemia korona wirusa, mając na uwadze ochronę Państwa zdrowia sugerujemy przywiezienie swoich poszewek i prześcieradeł .
 26. Regulamin niniejszy podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.viki-patio.pl

Nasz personel służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
Po zakończeniu turnusu prosimy o pozostawienie domku lub pokoju w należytym porządku.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

Regulamin korzystania z placu zabaw dla dzieci w obiekcie VIKI

 1. Plac zabaw dla dzieci to teren pomiędzy dwoma rzędami domków wyposażony w urządzenia służące zabawie i rekreacji.
 2. Plac zabaw  dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 15.
 3. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z placu zabaw,  lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,  a w szczególności: 
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • popychania dzieci  na urządzenia,
  • przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni, bądź huśtawki,
  • zeskakiwania z urządzeń  z rozbiegu,
  • gry w piłkę nożną
  • jazdy na innym urządzeniu nie należącym do wyposażenia placu zabaw
  • spożywania napojów bądź jedzenia,
  • zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej.
  • korzystania z trampoliny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt oraz śmiecenia na terenie placu zabaw.
 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie
 8. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać Administratorowi obiektu.
 9. Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.

TELEFONY ALARMOWE:

 • 112 – centrum powiadamiania ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)
 • 999 – pogotowie ratunkowe
 • 998 – straż pożarna
 • 997 – policja
 • (059) 841 26 56 – straż gminna

Polityka prywatności

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika SERWISU i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych SERWISU. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika SERWISU pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony „Viki-Patio”.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach SERWISU stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..

7. W wielu przypadkach OPROGRAMOWANIE służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy SERWISU mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Klauzula informacyjna

1. administratorem danych osobowych jest PHU GALA Halina Homan-Wardzińska oraz VIKI Katarzyna Wardzińska z siedzibą 85-664 Bydgoszcz, ul Emilii Plater 2

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania rezerwacji noclegu

3. odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do ich przetwarzania tj właściciel strony Viki-Patio;

4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. dane osobowe nie są przez nas przechowywane i przekazywane dalej;

6. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7. podanie danych osobowych jest warunkiem przygotowania rezerwacji noclegu. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ograniczona możliwość nawiązania współpracy;

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.